43
BLOG

Blog

İstanbul Teknik Üniversitesi' nde okumanın sağladığı teknik bilgi ve laboratuvar deneyimlerinin yanında okul kulüplerinin ve takımlarının da biz öğrencilere çok şey kattığını söylemek mümkün. Örnek olarak okuldaki ilk yılımda tanıştığım ve parçası olduğum İTÜ Güneş Arabası Ekibi’ ni gösterebilirim.

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tanıtım Ofisi’nde bizler, yani üniversitede okuyan; yurtlarında, sınav haftaları kütüphanelerinde uyuyup uyanan ve okulun bizlere sağladığı imkânlardan tümüyle faydalanan öğrenciler, İstanbul Teknik Üniversitesi adaylarının gelecekteki üniversitelerini daha iyi tanımaları, okulun sağladığı eğitim ve kariyer olanaklarının farkında olmaları için üniversitenin içinde ve dışında düzenlenen tanıtım organizasyonlarında görev alıyoruz.