43
Kütüphane

Kütüphanelerimiz

İTÜ Kütüphane Sistemi, İTÜ’de sürdürülen eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak ihtiyaç duyulan bilginin çağdaş olanaklar ve sistemler kullanılarak hızlı, etkili ve verimli bir biçimde sunulmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla 5 yerleşkede ve 8 noktada örgütlenerek sürdürdüğü çağdaş kütüphane hizmetleriyle İTÜ’de yürütülen eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde aktif bir “paydaş” olarak görev yapmaktadır.

2020 yılı güncel verilerine göre İTÜ Kütüphaneleri, 461.628 e-kitap ve 74.432 e-dergi, 6.000 nadir eser, 5.672 harita, 215 veri tabanı ile toplam 1.012.207 yayın ve 2.112.000 elektronik tezin bulunduğu zengin bir bilgi-belge varlığına sahiptir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı çatısı altında, bir merkez “Mustafa İnan Kütüphanesi (7/24 açık)” ve 7 şube kütüphaneleri bulunmaktadır.

Makina Fakültesi Ratip Berker Kütüphanesi 

Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi         

Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi                               

Denizcilik Fakültesi Kütüphanesi                              

İşletme Fakültesi Kütüphanesi                                 

Yabancı Diller Yüksek Okulu Kütüphanesi    

Konservatuvar Kütüphanesi              

İTÜ Kütüphaneleri hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.